Tijdens de Slotconferentie van de Week van de Integriteit, op vrijdag 8 december, is het Platform Integriteitsbevordering gelanceerd. Dit platform heeft als doel om met zowel private als publieke partijen permanente aandacht en zorg te geven aan het thema integriteit en corruptie. Kennisuitwisseling staat aan de basis van deze samenwerking. Het is noodzakelijk het momentum van aandacht niet alleen te beperken tot de Week van de Integriteit, maar het belang continue te blijven onderstrepen. Het Platform Integriteitsbevordering biedt hiervoor de handvatten. Nadere berichtgeving volgt.