Nederland doet nog steeds te weinig in de strijd tegen omkoping door Nederlandse bedrijven in het buitenland. Zo luidt een van de conclusies uit het recente rapport ‘Exporting corruption’ over corruptiebestrijding dat deze maand is gepubliceerd door Transparency International Nederland (TI).

Ondanks dat omkoping in het buitenland strafbaar is in Nederland, is niet één keer een individu in Nederland hiervoor vervolgd, concludeert TI in haar rapport. Er geldt namelijk een wettelijke beperking dat buitenlanders voor omkoping in het buitenland niet in Nederland vervolgd kunnen worden, ook niet als ze de misdaad pleegden in dienst van een Nederlands bedrijf.

OESO-richtlijn
Ter bestrijding van corruptie is eind jaren negentig door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) het OESO-anti-corruptieverdrag ondertekend. In 2012 drong de OESO wederom bij Nederland erop aan om haar anti-corruptie-beleid te versterken. Volgens de organisatie kwamen bedrijven en omkopers nog steeds te makkelijk weg.

Anti-corruptie: een gezamenlijke verantwoordelijkheid
Corruptie is een veelvoorkomend probleem bij internationaal zakendoen. Welke risico’s loopt u? Welke gevolgen hebben bepaalde acties? En hoe kunt u corruptie vermijden? Met de ICC-richtlijnen kunnen ondernemers stappen zetten richting een goede bedrijfscultuur, waarin medewerkers gestimuleerd worden op een integere wijze internationaal zaken te doen. Meer weten? Download de ICC-richtlijnen op: http://www.icc.nl/standpunten/anti-corruptie.

Met de www.weekvandeintegriteit.nl wil ICC Nederland aandacht vragen voor corruptiebestrijding en integriteitsbevordering. Samenwerking tussen overheden en andere bedrijven is daarbij van groot belang; de beste informatiebron is immers de collega die met de betrokken overheid al eerder te maken heeft gehad.
Op 25 oktober a.s. organiseert ICC Nederland een partnerbijeenkomst bij Havenbedrijf Rotterdam. Meer informatie: http://www.weekvandeintegriteit.nl/save-the-date-partnerbijeenkomst-week-van-de-integriteit-donderdag-25-oktober-2018-rotterdam/