Hoe zorgt de Douane organisatie, met meer dan 4500 medewerkers voor een effectief integriteitsbeleid? Deze en andere vragen komen aan de orde op de Partnerbijeenkomst van de Week van de Integriteit van 20 juni a.s. Ook zal de Douane in gaan op de vraag hoe zij omgaan met communicatie als er toch integriteitsschendingen zijn.

Vervolgens zal de FMO (Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden) spreken over hun integriteitsbeleid in het licht van de buitenlandse investeringsactiviteiten, als ook haar medewerkers en klanten.

De laatste ontwikkelingen omtrent de Week van de Integriteit 2019 zullen besproken worden. Verder komen aan de orde de thema’s die op de Slotconferentie op 6 december op de agenda staan.

De middag zal worden afgesloten met de gelegenheid kennis te delen met collega’s (ook uit andere sectoren) en inspiratie op te doen voor het ontplooien van eigen initiatieven onder de vlag van de Week van de Integriteit.

Bent u geen Partner en heeft u toch interesse in deelname, neemt u dan contact met initiatiefnemer ICC Nederland via info@icc.nl.