top of page

Over integriteit

Integriteit en ethisch gedrag

Integriteit en ethisch gedrag zijn belangrijk in alle hoeken en op alle niveaus van de samenleving. Op individueel niveau betekent integriteit in staat zijn om te rechtvaardigen wat je doet; het is handelen in overeenstemming met wat juist is in alle omstandigheden, zelfs wanneer niemand toekijkt.

Integriteit is essentieel om vertrouwen te vestigen in zowel persoonlijke als zakelijke relaties en creëert daardoor een reputatie van betrouwbaarheid en rechtvaardigheid.

 

Organisatorische integriteit gaat verder dan alleen de integriteit van het management; het vereist dat boodschappen, acties, beleid en leiderschap in lijn zijn met positieve principes die door iedereen binnen de organisatie worden ondersteund.

Integer handelende individuen en instellingen bouwen vertrouwen op en dragen bij aan een samenleving die niet alleen inclusiever en rechtvaardiger is, maar ook economisch productiever.

De Week van Integriteit, die elke eerste week van december wordt gehouden, is een jaarlijks initiatief met de deelname van diverse belanghebbenden. Het heeft als doel kennisuitwisseling te bevorderen en het debat over integriteit op de werkvloer en in de bestuurskamer te stimuleren, binnen allerlei soorten organisaties. Wat mogen we verwachten van werknemers, ambtenaren en bestuurders? Maar ook, wat is de verantwoordelijkheid van politici? Wat moeten bedrijven doen, zowel binnen Nederland als daarbuiten als ze internationaal zaken doen? Het doel van de Week van Integriteit beperkt zich niet tot slechts een week in december; het is een toewijding gedurende het hele jaar om mensen te verenigen in de geest van integriteit. Dagelijkse actie is essentieel om ervoor te zorgen dat integriteit inherent wordt aan het gedrag van elke individu, organisatie en onderneming.

Brainstorming - medium.jpg

De week van 2024

Kom naar onze Partnerbijeenkomst op 1 februari om het thema en de data van de week 2024 te selecteren. 

Stichting Week van de Integriteit

Om het multi-stakeholder aspect te handhaven en verdere uitbreiding mogelijk te maken, heeft de initiator (ICC Nederland) een stichting opgericht. De Week van Integriteit Foundation is verantwoordelijk voor de organisatie van de Week van Integriteit en dient als een platform voor het groeiende initiatief. Het doel is om bedrijfsintegriteit in de breedste zin te bevorderen, zowel in Nederland als daarbuiten. Sinds de oprichting is de Week van Integriteit aanzienlijk gegroeid, waarbij andere landen het concept hebben overgenomen. De Raad van Toezicht van de stichting houdt toezicht op het beleid.

ls organisator en initiatiefnemer van de Week van Integriteit heeft ICC Nederland de Jacobus Oranje Integriteitsmedaille gewonnen. Deze onderscheiding is bedoeld voor individuen of organisaties die buitengewone inspanningen hebben geleverd om integriteitsbeheer binnen hun organisatie of sector te bevorderen.

Lees het volledige rapport van de jury.

ICC-integriteitsboeken

Ter ere van de Week van de Integriteit brengt ICC jaarlijks een boek uit met een verzameling inzichtelijke essays, elk aansluitend bij het specifieke integriteitsthema van het jaar. Ontdek hieronder de nieuwste publicatie. U kunt het gemakkelijk online lezen of contact met ons opnemen om een gedrukt exemplaar aan te vragen (alleen verzendkosten worden in rekening gebracht).

Boek, Het morele kompas, Gedeelde waarden in een mondiale context
Boek, Integriteit en Vertrouwen, pijlers van welvaart
Boek, Ethiek en vooruitgang in de richting van bewust
Boek, Ethiek en Duurzaamheid nemen de leiding
Book, Integrity, a valuable proposition.jpg

Maak kennis met de bestuursleden

Henk Broeders 

Henk Broeders is een niet-uitvoerend, onafhankelijk adviseur en managementconsultant. Hij begon zijn carrière in de computertechnologie in 1973 bij Dow Chemicals in Nederland. In 1980 verhuisde hij naar Volmac, waar hij verschillende functies bekleedde op het gebied van IT en management tot 1992, toen hij benoemd werd tot algemeen directeur van IQUIP Informatica BV (nu Sogeti Nederland), een dochteronderneming van Cap Gemini N.V. In 1998 werd hij lid van de Raad van Bestuur van Cap Gemini N.V. en, na de overname van E&Y Consulting door de groep in 2000, werd hij benoemd tot algemeen directeur van Cap Gemini Ernst & Young in de Benelux. Van januari 2004 tot januari 2011 was hij lid van het uitvoerend comité van Capgemini SA. Tussen januari 2004 en december 2008 was hij CEO van de Continental Europe and Asia Pacific SBU. Vanaf 2009 is Henk voorzitter van de Country Board van Capgemini Nederland en Corporate Vice President van Capgemini S.A.. Daarnaast was hij uitvoerend sponsor voor TeamOne, het wereldwijde leiderschapsprogramma van Capgemini, tot februari 2013. Momenteel is hij niet-uitvoerend voorzitter van de Raad van Bestuur van Mazars Accountants (Nederland), het Diakonessenhuis Utrecht en Stichting de Week van de Integriteit.

Izabella Hus-Morawska 

Izabella Hus-Morawska (1960) studeerde Duitse Taal en Letterkunde en Rechten aan de Universiteit Leiden, en Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam. In 1987 trad ze in dienst bij Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (KLM), waar ze gedurende 21 jaar verschillende functies bekleedde. Sinds 2008 werkt ze bij Siemens Nederland N.V., momenteel als General Counsel en lid van de raad van bestuur van Siemens International Holding B.V. Izabella is getrouwd en heeft drie kinderen.

Obbe Siderius

Obbe Siderius is van mening dat integriteit en nalevingsactiviteiten moeten worden geïntegreerd in bedrijfsprocessen en cross-functioneel georganiseerd moeten zijn om impact te hebben en om het toevoegen van naleving achteraf te voorkomen. Op maat gemaakte oplossingen die verbonden zijn met het bedrijfsdoel en de zakelijke principes zullen ondersteunend zijn om zaken te doen op een verantwoorde manier en zullen het merk en de reputatie van het bedrijf beschermen. Zijn ervaring strekt zich uit van algemeen nalevingswerk zoals het opzetten en implementeren van een nalevingsprogramma, risico- en crisismanagement, klokkenluiderszaken en onderzoeken, exportcontroles en sancties, beoordeling van derden en het diagnosticeren van omkooprisico's tot specifieke onderwerpen zoals verantwoorde inkoop, OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, VN-richtlijnen voor bedrijfsleven en mensenrechten, opereren in volatiele omgevingen en ESG-standaarden. Hij heeft een lange achtergrond in integriteit en naleving bij beursgenoteerde internationaal opererende bedrijven in verschillende sectoren. Enkele jaren maakte hij deel uit van het bestuur van ICC Nederland.

Leo (L.W.J.C.) Huberts

Leo (L.W.J.C.) Huberts (1953) is emeritus hoogleraar Bestuurskunde aan de afdeling Politicologie en Bestuurskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn belangrijkste onderzoeksgebieden betreffen governance en macht, en de kwaliteit, integriteit en ethiek van bestuur. Hij is auteur of redacteur van meer dan twintig boeken en vele artikelen over politie-integriteit, publieke corruptie en fraude, en integriteitsbeheer. Enkele van zijn werken zijn onder andere "Integrity of Governance: What It Is, What We Know, What Is Done and Where to Go" (2014) en "Integrity: What it is and Why it is Important" (2018, Public Integrity 20(1): 18-32. DOI: 10.1080/10999922.2018.1477404).

Hugo G. von Meijenfeldt LLM 

Senior Sustainability Advisor (2019-heden): Lid van de Raad van Toezicht van ICC Week of Integrity en UN Global Compact NL; Gastdocent aan universiteiten en academische instituten; Auteur van boeken, artikelen en blogs. Ambassadeur voor het Koninkrijk der Nederlanden (2009-2019): Nationaal SDG Coördinator; Consul-Generaal in San Francisco; Speciaal Gezant voor Klimaatverandering, allemaal bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Manager en Juridisch Adviseur (1982-2009): Waarnemend/Plaatsvervangend Directeur-Generaal; Directeur Internationale Zaken; Directeur voor Bodem & Water. Juridisch Adviseur Milieuaansprakelijkheid, allemaal bij het Nederlandse Ministerie van Milieu. Opleiding: Rechtenstudie met als specialisatie publiekrecht en politiek; gekozen lid van de Raad van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Laure Jacquier

Laure Jacquier heeft onlangs de functie van Algemeen Directeur bij ICC Nederland en Secretaris-Generaal bij de Week van Integriteit Foundation op zich genomen. Voorafgaand aan deze benoemingen bekleedde ze verschillende leidinggevende functies, met name bij Damen Shipyard, waar ze diende als Sustainability Manager en verantwoordelijk was voor de ESG-strategie van de groep.

Over de initiatiefnemer, ICC Nederland

De Week van Integriteit is een initiatief van ICC Nederland. ICC is de wereldwijde zakelijke organisatie. Het is een pionier in de strijd tegen corruptie en publiceerde zijn eerste versie van de ICC-regels van gedrag ter bestrijding van afpersing en omkoping in 1977. ICC speelde ook een belangrijke rol bij het opstellen van respectievelijk de OESO- en de VN-conventies tegen corruptie. ICC staat aan de voorhoede van de ontwikkeling van ethische, anti-corruptie- en pleitcodes en richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, en biedt een leidende stem voor het bedrijfsleven in dit snel veranderende veld.

De bevordering van integriteit en het debat over ethische normen vereisen een multi-stakeholderbenadering. Overtuigd van de kracht van gezamenlijke inspanningen werd de eerste Week van Integriteit gehouden in Nederland in 2016. Dankzij het uitgebreide netwerk van ICC in de private en publieke sector, de burgermaatschappij en het onderwijs kreeg het meteen veel belangstelling. Sinds 2016 is het aantal partners gegroeid tot meer dan 100. Om verder denken te bevorderen en de samenleving te inspireren, zijn er ook vier integriteitsboeken succesvol gepubliceerd. In deze integriteitsboeken delen experts uit verschillende achtergronden hun inzichten en visies over onderwerpen gerelateerd aan integriteit.

Het innovatieve multi-stakeholderinitiatief van ICC Nederland heeft brede waardering ontvangen van zowel de private als de publieke sector, inclusief die van de G20 Anti-bribery Working Group, waar het initiatief als inspiratie aan anderen werd gepresenteerd (Mexico, mei 2018). De Week van Integriteit Foundation is opgericht om de continuïteit van het initiatief te waarborgen en het multi-stakeholderkarakter te benadrukken. Ondertussen blijft het aantal landen dat interesse toont in de overname van het concept toenemen, wat de initiatiefnemers veel vreugde en inspiratie geeft om door te gaan met het opbouwen van een netwerk van individuen en organisaties die zich inzetten voor een eerlijkere, rechtvaardigere en transparantere wereld, zelfs over grenzen heen.

bottom of page