top of page

Juryrapport over de

Jacobus Oranje Integriteitsmedaille 2023

De medaille is in het leven geroepen door de Executive Master Compliance & Integriteitsmanagement (onderdeel van Executive Education School of Business and Economics VU Amsterdam).Meer informatie over de Executive Master en Jacobus Oranje medaille

Geachte Dames en Heren,

Op 4 juli 2018 werd de Jacobus Oranje Integriteitsmedaille voor het eerst uitgereikt tijdens het VU Compliance & Integrity Symposium, in samenwerking met PwC en het advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek. Deze medaille wordt jaarlijks toegekend na overleg door een expertjury.

Jacobus Oranje was rector magnificus van de VU en een belangrijke inspiratiebron voor de verzetshouding van de VU tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij was ook actief buiten de VU: hij nam deel aan en initieerde interacademische contacten tussen professoren, leraren en studenten en coördineerde veel agitatie- en verzetsacties. Bovendien regelde hij dat studenten, nadat de universiteiten gesloten waren, stiekem examens konden afleggen bij hem thuis en bij collega's thuis. Hij overleed kort na de oorlog. Er is een gedenkplaat voor hem naast het Auditorium waar we vandaag samenkomen.

Ook dit jaar kwam de jury tot een unaniem besluit over de toekenning van de medaille. De jury is van mening dat de Week van Integriteit in alle opzichten voldoet aan de vijf vereisten voor deze medaille, op basis van het volgende.

1. De kandidaat heeft baanbrekend/innovatief werk verricht op het gebied van integriteitsmanagement.

De Week van Integriteit is een uniek jaarlijks initiatief met meerdere belanghebbenden dat tot doel heeft kennis uit te wisselen en het debat over integriteit te stimuleren. Een breed scala aan partners uit de private en publieke sector, onderwijs- en maatschappelijke instellingen belicht het belang van integriteit tijdens de Week van Integriteit door hun eigen activiteiten te organiseren. Gedurende het hele jaar vinden kennisbijeenkomsten plaats.

Het doel van de Week van Integriteit is om aandacht te vragen voor het belang van integriteit, zowel op de werkvloer als in de bestuurskamer, bij alle soorten organisaties. De Week stelt vragen als: Wat kan er worden verwacht van werknemers, ambtenaren en bestuurders? Wat is de verantwoordelijkheid van politici? Wat moeten bedrijven doen, zowel binnen Nederland als daarbuiten bij internationaal zakendoen? De Week van Integriteit biedt ook een toolkit, waar partners gratis gebruik van kunnen maken voor communicatiematerialen in de aanloop naar en tijdens de Week van Integriteit.

De Week van Integriteit is een initiatief van de International Chamber of Commerce Netherlands. ICC is een pionier in de strijd tegen corruptie en gaf in 1977 zijn eerste versie van de ICC Rules of Conduct uit om chantage en omkoping tegen te gaan. ICC loopt voorop in de ontwikkeling van ethiek, anti-corruptie en maatschappelijk verantwoord ondernemen door codes en richtlijnen te bevorderen en een leidende stem te zijn voor het bedrijfsleven in dit snel veranderende veld. Voor zover wij hebben kunnen bepalen, is dit initiatief het eerste in zijn soort ter wereld en heeft het navolging gekregen in andere landen en innovatie gestimuleerd bij andere partners.

2. De kandidaat is actief betrokken bij (inter)nationale kennisoverdracht op het gebied van integriteit.

De Week van Integriteit (in 2023, van 1-9 december) beperkt zich niet tot één week. Sterker nog, het is een initiatief dat het hele jaar door partners samenbrengt, innovatief denken en kennisdeling bevordert. In Nederland zijn er momenteel meer dan 100 partnerorganisaties die het hele jaar door inspirerende kennisdelingssessies en rondetafelgesprekken houden. Organisaties van allerlei aard worden uitgenodigd om partner te worden van de Week van Integriteit, zolang de organisatie de basisprincipes van de Week volgt, waaronder:

  • De organisatie beseft het belang van wederzijds begrip over integriteit tussen de private sector, de publieke sector en NGO's en is bereid gedachten en ervaringen op dit gebied uit te wisselen.

  • De organisatie bevordert al actief integriteit binnen de eigen organisatie.

  • De activiteiten die de partner organiseert tijdens de Week van Integriteit hebben geen commercieel doel.

3. De kandidaat heeft een positieve, blijvende en sectoroverstijgende bijdrage geleverd aan het integriteitsmanagement van de organisatie.

Zoals vermeld staat bedrijfsintegriteit en de strijd tegen corruptie hoog op de agenda van ICC Netherlands. Nederland is een handelsnatie, wat het belangrijk maakt dat integriteit niet alleen een onderwerp is van voortdurende dialoog binnen de Nederlandse grenzen, maar ook in een internationale context. Sinds 2016 organiseert ICC de Week van Integriteit en ICC's International Integrity and Anti-corruption Conference. Deze conferentie verwelkomt experts uit de publieke en private sector van over de hele wereld om gedachten en ideeën uit te wisselen over oplossingen en innovaties met betrekking tot integriteit. Multi-stakeholder initiatieven zijn essentieel in de strijd tegen corruptie en ter bevordering van integriteit. De Week van Integriteit bevordert publiek-private samenwerking en vergroot het bewustzijn van ethisch zakendoen in heel Nederland. Bijgevolg is de Week van Integriteit toegewijd aan initiatieven die helpen bij het bereiken van het doel van een eerlijke en oprechte samenleving. ICC Netherlands is van mening dat integriteit en inspanningen tegen corruptie van vitaal belang zijn om bij te dragen aan de missie van het waarborgen van rechtvaardigheid en vrede wereldwijd.

4. De kandidaat is niet teruggeschrokken voor ingrijpende keuzes met als doel het integriteitsmanagement van de organisatie te verbeteren (en in dit geval beschouwen we 'de eigen' organisatie als 'de Nederlandse samenleving').

Om zijn missie verder op te bouwen en te benadrukken, is in 2020 een stichting opgericht voor de Week van Integriteit. Deze stichting is verantwoordelijk voor de organisatie van de Week van Integriteit. Het doel van de stichting is het bevorderen van bedrijfsintegriteit in de breedste zin, zowel in Nederland als daarbuiten. De Raad van Toezicht van de stichting houdt toezicht op het beleid.

5. De bijdragen van de kandidaat aan het verbeteren van integriteit en integriteitsmanagement hebben als voorbeeld gediend voor organisaties binnen de sector en zelfs sectoroverstijgend.

Na Nederland was Albanië het eerste land dat het initiatief van de Week van Integriteit overnam, gevolgd door Macedonië en Guatemala. Door dit initiatief te organiseren, wordt het belang van de dialoog over integriteit erkend door de private en publieke sector, het maatschappelijk middenveld en academische kringen over de hele wereld. ICC Netherlands moedigt potentiële partners wereldwijd aan om verbinding te maken en hun lokale Week van Integriteit op te zetten.

Om de Week van Integriteit-initiatief kort samen te vatten, citeer ik Henk Broeders, voorzitter van de raad van toezicht van de eerder genoemde stichting: "De sleutelfactor is ervoor te zorgen dat het belang van integriteus zakendoen door alle werknemers wordt beleefd. Het komt neer op gedrag, meer dan alleen regels controleren."

Dit was ons besluit.

We zijn zeer verheugd dat Mirjam Bakker, Obbe Siderius en Marijke Wolfs, namens ICC Netherlands, de initiatiefnemer van de Week van Integriteit, deze erkenning willen ontvangen voor het belangrijke werk en de bijdrage aan de integriteit van organisaties in Nederland en internationaal. We hopen dat zij deze medaille beschouwen als erkenning en aanmoediging om door te gaan met werken aan integriteit en het doorgeven van deze belangrijke boodschap, zowel nationaal als internationaal.

Amsterdam, 23 juni 2023

De Jury:

  • Drs. P.H.M. Hofsté RA (voorzitter)

  • Mr. R.A.M. Houben

  • Prof. Dr. E.D. Karssing

  • Prof. Dr. S.P. Kaptein

  • I.M. Roeleveld-Schmidt MBA EMoC CRMA

bottom of page