top of page

Greenwashing: laten we eerlijk zijn!

DSI recently released a whitepaper titled: "Greenwashing: let's be real!". This document emphasizes the crucial role of an entire organization in combating greenwashing practices. With eight concrete recommendations, the whitepaper provides guidance for both the financial sector and regulators to effectively address greenwashing and ensure integrity within organizations.

workshop about ‘Employee Voice’ and ‘Diversity of Thinking’. (1).png

Listen to Floris Mreijen invitation

Eight calls to action

DSI recently released a whitepaper titled “Greenwashing: let’s be real!”. This document emphasizes the crucial role of an entire organization in combating greenwashing practices. With eight concrete recommendations, the whitepaper provides points of reference for both the financial sector and regulators to effectively address greenwashing and ensure integrity within organizations.

Join the discussion

Based on insights from our whitepaper, we invite you to explore the following questions together with us during our meeting via a discussion:
• How can organizations defend themselves against accusations of greenwashing?
• Are transparency and direct policy actions sufficient to effectively tackle greenwashing?
• What role do our CEOs and Boards of Directors play in striving for a sustainable economy, and how can we communicate constructively about this within our organizations?
• And, currently, how do we view the anti-ESG trend emerging from America?

Insights into ethical business practices

Whether you work in the financial sector, technology, healthcare, or any other industry, the insights we discuss during this meeting are relevant to anyone involved in ethical business practices. Following this substantive meeting, we will provide a convivial drinks reception and offer interested parties the opportunity for a short tour of the historic exchange building.

Ontdek hoe andere
organisaties omgaan
met vraagstukken over Greenwashing’

DSI heeft onlangs een whitepaper uitgebracht getiteld: "Greenwashing: laten we eerlijk zijn!". Dit document benadrukt de cruciale rol van een hele organisatie bij het bestrijden van greenwashing praktijken. Met acht concrete aanbevelingen biedt de whitepaper richtlijnen voor zowel de financiële sector als toezichthouders om effectief greenwashing aan te pakken en integriteit binnen organisaties te waarborgen.

Tijd & Locatie:
24 april 2024 14:00 – 17:00

Amsterdam, Beursplein 5, 1012 JW Amsterdam, Nederland

Gebaseerd op inzichten uit onze whitepaper, nodigen we u uit om de volgende vragen samen met ons te verkennen tijdens onze bijeenkomst:

- Hoe kunnen organisaties zich verdedigen tegen beschuldigingen van greenwashing?


- Zijn transparantie en directe beleidsmaatregelen voldoende om greenwashing effectief aan te pakken?


- Welke rol spelen onze CEO's en Raden van Bestuur in de streven naar een duurzame economie, en hoe kunnen we hier constructief over communiceren binnen onze organisaties?


- En, hoe kijken we momenteel naar de anti-ESG-trend die uit Amerika komt?

Of u nu werkzaam bent in de financiële sector, technologie, gezondheidszorg of een andere sector, de inzichten die we tijdens deze bijeenkomst zullen bespreken zijn relevant voor iedereen die betrokken is bij ethische bedrijfspraktijken. Na deze inhoudelijke bijeenkomst bieden we een aangename receptie aan en krijgen geïnteresseerden de mogelijkheid voor een korte rondleiding door het historische Beursgebouw.

Registratie voor deze bijeenkomst en de optionele rondleiding is verplicht en kan worden gedaan via de website van Integrity Week. Voor meer informatie over DSI en onze whitepaper over Greenwashing, bezoek onze website op www.dsi.nl/greenwashing.

We hopen u allen te mogen verwelkomen voor een inspirerende middag vol inzichten en dialoog.

bottom of page