top of page

ICC-richtlijnen voor geschenken en gastvrijheid

De Internationale Kamer van Koophandel (ICC) heeft een reeks richtlijnen voor geschenken en gastvrijheid ontwikkeld. Dit nieuwe anti-corruptie-instrument zal ondernemingen advies geven over de bedrijfsethiek die verband houdt met deze praktijken.

ICC-leden hebben de behoefte geuit aan meer trainingsmateriaal over de naleving van de anticorruptiewetgeving, met name op het gebied van geschenken en gastvrijheid. De richtlijnen bieden aanbevelingen over hoe beleid op dit specifieke onderwerp kan worden vastgesteld en gehandhaafd, gebaseerd op de meest recente internationale, regionale en nationale regels, evenals op commerciële beste praktijken.

Bedrijven kunnen worden gevraagd om geschenken te geven of gastvrijheid te verlenen tijdens het uitvoeren van commerciële activiteiten, of willen dit op eigen initiatief doen. Hoewel dergelijke praktijken op zichzelf niet illegaal zijn, kunnen ze in sommige gevallen een vermoeden van ongepastheid doen ontstaan of als omkoping worden beschouwd.

Naast andere aanbevelingen stellen de Richtlijnen dat ondernemingen een beleid moeten opstellen dat bepaalt dat Geschenken en Gastvrijheid beperkt blijven tot uitgaven die bedrijfsgerelateerd zijn, op transparante wijze worden gedaan en eerlijk en nauwkeurig worden vastgelegd in de boeken en bescheiden van het bedrijf. Dergelijke praktijken moeten ook passend zijn gezien de cultuur en de levensstandaard in het land waar het voordeel wordt verkregen.

De richtlijnen vormen een aanvulling op het pakket anti-corruptie-instrumenten van ICC, waaronder het Ethics and Compliance Training Handbook.  ICC voert ook werkzaamheden uit om te identificeren hoe due diligence-praktijken kunnen worden gestroomlijnd en zal binnenkort ook een mondiaal trainingsprogramma over bedrijfsintegriteit en compliance organiseren en verzorgen in samenwerking met Nationale Comités en kamers van koophandel over de hele wereld.

Als onderdeel van de reeks acties van het ICC gericht op het bevorderen van zakelijke integriteit, was Viviane Schiavi, Senior Policy Manager van de ICC Commission on Corporate Responsibility and Anti-corruption, eind juni ook medevoorzitter van een panel op de Basel Institute of Governance Conference over Collective Action to corruptie tegengaan. Op de conferentie waren vertegenwoordigers aanwezig uit het bedrijfsleven, de overheid, de academische wereld en het maatschappelijk middenveld.

Lees de ICC-richtlijnen voor geschenken en gastvrijheid.

Lees meer over of koop een exemplaar van de ICC Trainingshandboek Ethiek en Naleving.

ICC-commissie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en corruptiebestrijding

bottom of page