top of page

Ontmoet onze nieuwe partners

"Een open en eerlijke cultuur is iets wat we samen creëren."
Wilma Oost-van Basten, Compliance Officer at Ymere
"Een open en eerlijke cultuur is iets wat we samen creëren."

Wilma Oost-van Basten,
Compliance Officer at Ymere

Wat betekent integriteit voor Ymere?

Als bedrijf hebben we een maatschappelijke verantwoordelijkheid waarin transparantie en integriteit de basis vormen. We merken dat het handelen met integriteit vaak al onbewust gebeurt. Echter, soms staan we voor dilemma's waarvan het antwoord niet altijd voor de hand ligt. Juist dan is het belangrijk om de moed te hebben dit met collega's of leidinggevenden te bespreken. Het is goed om te zien dat we bij Ymere hier bewust aan werken en de tools creëren die kunnen helpen.

 

Wat hoopt Ymere bij te dragen aan de Week van Integriteit?

De Week van Integriteit is een moment van extra bewustwording om aandacht te vragen voor integriteit. Met deze week willen we mensen inspireren om hulp durven te vragen als ze worstelen met een integriteitskwestie!

 

Wat hoopt Ymere te leren van de Week van Integriteit?

Een open en eerlijke cultuur is iets wat we samen creëren. Met onder andere voorstellen over integriteit en handelen met integriteit, met diverse vormen van interne communicatie, hopen we tijdens deze week een extra bijdrage te leveren aan deze open en onkreukbare cultuur.

Henk Hoving_edited.jpg
"Integriteit is niet alleen een externe verantwoordelijkheid, maar ook essentieel voor het welzijn van onze organisatie en onze mensen."

Henk Hoving,
partner in Arbeidsrecht, Compliance & Integriteit bij Dirkzwager legal & tax

Logo-Dirkzwager.png

"Henk Hoving, partner in Arbeidsrecht, Compliance & Integriteit bij Dirkzwager, praat over de deelname van Dirkzwager aan de Internationale Week van Integriteit.

Wat betekent Integriteit voor Dirkzwager?

Bij Dirkzwager legal & tax staat integriteit centraal. Niet alleen in onze externe juridische en fiscale dienstverlening, maar ook binnen onze organisatie. We begrijpen dat integriteit niet alleen een externe verantwoordelijkheid is, maar ook essentieel is voor het welzijn van onze organisatie en onze mensen.

Wat hoopt Dirkzwager bij te dragen aan de Week van Integriteit?

Dirkzwager legal & tax is trots om Partner te zijn van de Week van Integriteit. Het thema integriteit is het hele jaar door actueel, maar in de komende week - van 1 tot 8 december - besteden we hier extra aandacht aan. We hebben een dagelijks programma met het hosten van webinars over verschillende integriteitsonderwerpen en het lanceren van diverse podcasts en artikelen.

Wat hoopt Dirkzwager te bereiken met de Week van Integriteit?

We hopen door deel te nemen aan de Week van Integriteit een groep gelijkgestemde Partners te vinden, waarin gemeenschappelijke waarden worden gedeeld en verdiept. We zien de Week van Integriteit ook als een stimulans voor het bewustzijn van integriteit in de Nederlandse samenleving en in transacties tussen bedrijven en (semi)publieke instellingen."

alliander_met_netwerkwolk_2.jpeg
Ashra Underberg
Senior adviseur | Risicomanagement & Compliance

Wat motiveerde Alliander om deel te nemen aan de Week van Integriteit?

Alliander hecht veel belang aan het onderwerp integriteit, zowel voor onze interne als externe belanghebbenden. Alliander heeft een maatschappelijke functie, daarom beschouwen we operationele integriteit als een voorwaarde. Of het nu gaat over mensen, planeet, veiligheid, vertrouwen, waarheid of respect, voortdurende aandacht voor integriteit is belangrijk voor ons. Het is voor ons dan ook vanzelfsprekend om deel te nemen aan de Internationale Week van Integriteit, omdat het onderwerp integriteit nooit af is.

 

Wat betekent integriteit voor Alliander?

Alliander streeft ernaar een organisatie te zijn waarin alle medewerkers handelen in het belang van de organisatie en de samenleving, durven spreken en zichzelf kunnen zijn op een lerende en presterende manier. Dit betekent de juiste dingen doen (in lijn met onze strategie) op de juiste manier (volgens onze waarden), met onze gedragscode als basis.

Wat hoopt Alliander bij te dragen aan de Week van Integriteit?

De Week van Integriteit geeft onze medewerkers en collega's in de sector de kans om op een diverse en interactieve manier met integriteit bezig te zijn. Daarnaast zijn we transparant over de dilemma's waarmee we als Alliander te maken hebben. We zien een belangrijke rol voor onszelf in de samenleving, dus we delen graag onze dilemma's en ervaringen met anderen. We hebben ook verschillende tools en methoden ontwikkeld om integriteit te bespreken - deze goede praktijken willen we delen tijdens de Week van Integriteit.

 

Wat hoopt Alliander te bereiken met de Week van Integriteit?

We hopen ook te leren van onze partners door ervaringen te delen met onze collega's om integriteit binnen Alliander verder vorm te geven. Inspirerende verhalen maken integriteit tastbaar voor collega's. Het horen van deze verhalen vanuit andere organisaties en perspectieven verrijkt onze kijk en volwassenheid op het gebied van integriteit.

Michael van Woerden.jpg
OIP.jpeg
"Voldoen aan hoge normen van integriteit vereist leiderschap, reflectie op de impact van het eigen gedrag op anderen en op de samenleving als geheel."

Michael van Woerden

De Compliance Monitor

DeComplianceMonitor ondersteunt het jaarlijkse ICC International Week of Integrity-initiatief, omdat we dit beschouwen als een waardevolle bron van inspiratie voor een breed scala aan belanghebbenden. Dit omvat het senior management van bedrijven, centrale en lokale overheden, toezichthoudende en handhavingsinstanties, wetgevende organen, brancheorganisaties en professionele beoefenaars.

Voor ons is integriteit een cruciale basis voor zakelijk succes, aangezien het beschermen van het vertrouwen onder belanghebbenden essentieel is. Het naleven van hoge normen van integriteit vereist leiderschap, reflectie op de impact van eigen gedrag op anderen en op de samenleving als geheel. Het vereist volledig eigenaarschap, duidelijkheid en transparantie door het senior management over hoe gerelateerde normen en vereisten kunnen worden toegepast in een uitdagende zakelijke context.

Tijdens de Week van Integriteit hopen we inzichten op te doen en te delen over de nieuwste trends en ontwikkelingen door het uitwisselen van standpunten, ideeën en ervaringen. Omdat er nog 51 weken in een jaar overblijven om vooruit te gaan en anderen te inspireren ten behoeve van onze kinderen, toekomstige generaties en de samenleving als geheel...

bottom of page