top of page

Partnerbijeenkomst & training Moedige gesprekken

DSC_7476
DSC_7466
DSC_7468
DSC_7473
DSC_7478
DSC_7474
DSC_7464
DSC_7481
DSC_7465
DSC_7480
DSC_7463

Tijdens een verrijkende workshop, waarbij meer dan 40 deelnemers samenkwamen, deelden Marjo van den Broek en Manon de Zwart waardevolle inzichten die zij hebben opgedaan tijdens hun uitgebreide ervaring bij Rabobank over het versterken van de stemmen van medewerkers. Via boeiende praktische oefeningen zijn we ingegaan op de kunst van zowel spreken als actief luisteren.

Namens alle deelnemers willen we Marjo, Manon en Rabobank hartelijk bedanken voor hun voortdurende steun aan de Week van Integriteit.

Hier zijn enkele belangrijke hoogtepunten uit de sessie:

- Transformeer de spiraal van stilte in een spiraal van stem.

- Erken de cruciale rol van informele leiders bij het bevorderen van een omgeving die bevorderlijk is voor open dialoog.

- Het creëren van een veilige ruimte vereist niet per se overeenstemming; diverse perspectieven verrijken discussies, maar beslissingen moeten worden genomen.

- Onderscheid maken tussen gelijkheid en rechtvaardigheid, waarbij begrip ontstaat dat rechtvaardigheid kan betekenen dat er in de loop van de tijd middelen worden verstrekt die zijn afgestemd op individuele behoeften.

- Benadruk het belang van zelfreflectie op deze principes.

- Managers spelen een cruciale rol bij het ontsteken van inspiratie bij hun teams.

- Het ondersteunen van de stemmen van medewerkers staat gelijk aan het beschermen van de organisatie.

- Erken de uitdaging van het behouden van verbinding met medewerkers naarmate men hogerop komt in de organisatorische hiërarchie; proactieve inspanningen zijn essentieel.

- Erken dat het bevorderen van de stem van medewerkers een collectieve verantwoordelijkheid is; elke individu moet persoonlijk leiderschap omarmen, waarde hechten aan feedback en er constructief op reageren.

- Durf de status quo uit te dagen; wees de tegendraadse stem die positieve verandering stimuleert.

We nodigen u uit om hier toegang te krijgen tot de presentatiematerialen.

Laten we samenwerken om een omgeving te koesteren waarin elke stem wordt gehoord, gewaardeerd en gerespecteerd.

Moedige gesprekken

Diversity of thinking  (1).jpg

Maak kennis met de trainers

Marjo van Broek.jpg

Marjo van den Broek is een zeer ervaren professional met een opmerkelijk levensverhaal. Ze heeft meer dan 30 jaar gewerkt bij internationale banken. Marjo is een autodidact die haar carrière begon in 1991 in de financiële sector bij Goldman, Sachs & Co in New York. In 1996 werd ze overgeplaatst naar Frankfurt, waar ze in 2001 werd bevorderd tot Executive Director Finance & Planning binnen Investment Banking, met verantwoordelijkheid voor EMEA. In 2005 trad Marjo toe tot Rabobank als Manager Business Control, Retail Marketing, Sales & Product Risk. In 2009 begon ze als Global Business Manager Corporate Finance. Marjo werd in 2014 Global Cooperative Values Manager. Haar opdracht was bij te dragen aan een omgeving waarin medewerkers zich veilig voelen om gedrag te melden dat niet in overeenstemming is met de waarden van de bank. In deze rol was ze de oprichter van het wereldwijde 'speak up'-programma bij Rabobank. Sinds 1 januari 2018 maakt ze deel uit van de afdeling Group Financial Crime Compliance, waar ze momenteel businessmanager is voor het wereldwijde hoofd van de afdeling. Marjo is een expert op het gebied van wereldwijde klokkenluiderswetgeving en medewerkersparticipatie, en neemt deel aan diverse ronde tafels en commissies die integriteit en diversiteit van denken bevorderen bij organisaties.

Manon.jpeg

Manon de Zwart is een zeer ervaren communicatieprofessional met een bijzondere interesse in de stem van de medewerker en de stilte van de medewerker. Ze heeft de afgelopen 25 jaar in verschillende functies in de financiële sector gewerkt. Manon heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de stem van de medewerker voor haar masterthesis aan de Erasmus Universiteit en een model ontwikkeld over de drijfveren van de stem van de medewerker. Ze werkt samen met Marjo van den Broek Zwart aan het vergroten van het geluid van de medewerkersstem binnen Rabobank.

bottom of page