top of page

ICC-regels voor de bestrijding van corruptie

De ICC-regels ter bestrijding van corruptie vormen de hoeksteen van het anticorruptiewerk van de ICC, dienend als een instrument voor zelfregulering door bedrijven en als een routekaart voor overheden in hun inspanningen om afpersing en omkoping te bestrijden.

De ICC-regels ter bestrijding van corruptie vormen de hoeksteen van het anti-corruptiewerk van de ICC, dienend als een instrument voor zelfregulering door bedrijven en als een routekaart voor overheden in hun inspanningen om afpersing en omkoping te bestrijden.

Deze regels zijn bedoeld als een methode van zelfregulering door bedrijven tegen de achtergrond van toepasselijke nationale wetgeving en belangrijke internationale juridische instrumenten.

Hun vrijwillige acceptatie door ondernemingen zal hoge normen van integriteit bevorderen in zakelijke transacties, of het nu gaat om transacties tussen ondernemingen en overheidsorganen of tussen ondernemingen onderling.

Deze regels spelen een belangrijke rol bij het helpen van ondernemingen om te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen en aan de talrijke initiatieven tegen corruptie op internationaal niveau. Ze bieden ook een geschikte basis om weerstand te bieden tegen pogingen tot afpersing of het vragen van steekpenningen.

Wat is nieuw?

De nieuwe editie 2023 van de ICC-regels ter bestrijding van corruptie versterkt bepalingen om rapportagemechanismen mogelijk te maken, in erkenning van de belangrijke rol die interne en externe klokkenluiderskanalen spelen bij het ontdekken en afschrikken van wangedrag.

De nieuwe regels versterken ook het gedeelte over het betrekken en beheren van Derde Partijen, om ondernemingen te begeleiden bij het beheersen van corruptie en andere risico's die worden gepresenteerd door leveranciers en agenten in toeleveringsketens.

Voor het eerst roepen de ICC-regels ter bestrijding van corruptie op tot het bevorderen van Verantwoord Ondernemen, aangezien van ondernemingen steeds meer wordt verwacht dat ze niet alleen naleving en anticorruptie bevorderen, maar ook het streven naar "goed doen zonder schade toe te brengen" aanmoedigen.

Overzicht

De editie 2023 van de ICC-regels ter bestrijding van corruptie bestaat uit vier delen:

Deel I bevat de regels zelf.

Deel II biedt richtlijnen ter ondersteuning van de implementatie en naleving van de regels.

Deel III vermeldt de voorgestelde elementen van een effectief bedrijfscomplianceprogramma.

Deel IV omvat definities van gebruikte termen.

Als je de vorige editie wilt raadplegen voor referentie, klik dan hier.

bottom of page