top of page

"ICC 2022 Richtlijnen inzake Klokkenluiden"

Inleiding

Het doel van deze richtlijnen is om ondernemingen te helpen bij het opzetten en implementeren van een systeem voor het melden van misstanden door praktische begeleiding te bieden die dient als een nuttige referentie. De oorspronkelijke ICC-richtlijnen voor het melden van misstanden werden gepubliceerd in 2008, en deze update omvat de actuele ervaringen en praktijken van ICC-lidondernemingen in een breed scala van sectoren en jurisdicties wereldwijd. Ze zijn afgestemd op belangrijke internationale juridische instrumenten, evenals wereldwijde normen en best practices voor systemen voor het melden van misstanden.

 

Melden van misstanden is het actief rapporteren van wangedrag.

Onbehandeld kan dergelijke schade het vertrouwen van belanghebbenden in het governance van de onderneming ondermijnen en de aandeelhouderswaarde van de onderneming vernietigen.

Werknemers van een onderneming en degenen die nauw contact met hen hebben (inclusief zakenpartners en andere derde partijen) zijn vaak de eersten die potentieel wangedrag of het risico op schade herkennen. Ze zijn daarom waardevolle bronnen van informatie en goed gepositioneerd om te helpen bij het oplossen van een potentieel probleem voordat het materiële schade aan de onderneming en de samenleving veroorzaakt.

Het is daarom in het belang van een verantwoorde onderneming om het melden van misstanden aan te moedigen als onderdeel van haar ethiek- en complianceprogramma, of haar ethische richtlijnen, en om een systeem op te zetten ter ondersteuning van het melden van misstanden. Een goed functionerend en vertrouwd systeem voor het melden van misstanden ondersteunt de ambities van ondernemingen voor goed risicobeheer, interne controle en effectieve naleving, en bevordert een cultuur van transparantie, integriteit en verantwoording.

Hoewel de term "klokkenluider" in verschillende landen verschillende gevoelens kan oproepen, is het vandaag de dag een internationaal erkende term om personen aan te duiden die vermoedelijke of daadwerkelijke wangedrag melden. Daarom kan het melden van misstanden in een zakelijke context variëren van het uiten van zorgen, opkomen voor het juiste of het indienen van een vertrouwelijk rapport via het meldkanaal van een onderneming.

Ondernemingen worden tegenwoordig, onder andere criteria, beoordeeld op hoe ze omgaan met klokkenluiders en hoe goed ze meldingen en zorgen afhandelen die aan hun aandacht worden gebracht. De ICC-regels ter bestrijding van corruptie bevelen aan dat bedrijfscomplianceprogramma's die door ondernemingen zijn aangenomen "vertrouwelijke kanalen bieden om in volledige vertrouwelijkheid zorgen te uiten, advies te vragen of te melden te goeder trouw vastgestelde of vermoede schendingen zonder angst voor vergelding of discriminerende of disciplinaire maatregelen."

bottom of page