top of page

"ICC Anti-corruptie Derde Partij Due Diligence: Een Gids voor Kleine en Middelgrote Ondernemingen"

Deze gids heeft tot doel deze zorgen aan te pakken en kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) te inspireren om due diligence uit te voeren door haalbare en beheersbare due diligence-doelen te stellen.

Kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) bevinden zich vaak aan de ontvangende kant van belastende due diligence-procedures van grote multinationale bedrijven. Deze vereisten kunnen overweldigend zijn, en vaak hebben bedrijven het gevoel dat ze niet over voldoende middelen beschikken om eraan te voldoen.

Deze gids richt zich op de zorgen die vaak spelen bij kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's), die vaak te maken krijgen met belastende due diligence-procedures van grote multinationale bedrijven. Deze vereisten kunnen overweldigend zijn en bedrijven hebben vaak het gevoel dat ze niet over voldoende middelen beschikken om eraan te voldoen.

Het doel van deze gids is om deze zorgen aan te pakken en KMO's te inspireren om deel te nemen aan due diligence door haalbare en beheersbare due diligence-doelen te stellen.

Door de gids te volgen, kan een bedrijf:

- Kennis hebben van en vertrouwen hebben in hun zakenpartners;
- Door deze kennis en het vertrouwen voldoen aan de voorwaarden voor verantwoorde investeringen;
- Strafrechtelijke/reputatie/financiële schade vermijden door betrokken te raken bij een anti-corruptie kwestie;
- Een ethisch merk ontwikkelen;
- Zekerheid bieden aan zakenpartners, met name grotere organisaties, dat ze een ethisch bedrijf zijn.

KMO's moeten ook robuuste ethische en nalevingsprocedures tegen corruptie ontwikkelen om ervoor te zorgen dat ze het risico op corruptie minimaliseren en voldoen aan internationale anti-corruptiestandaarden. Begrijpelijkerwijs worden veel KMO's overweldigd door uitgebreide internationale anti-corruptiewetgeving en de complexe ethiek- en nalevingsprocedures die gelden in grotere, multinationale bedrijven. Echter, ethiek en naleving hoeven niet per se op grote schaal te zijn en ondersteund te worden door een toegewijde juridische afdeling. Er zijn beheersbare manieren waarop kleinere bedrijven zich kunnen beschermen door corruptierisico's beter te beheren. Een sleutelelement voor een eenvoudig maar effectief ethiek- en nalevingsprogramma is due diligence.

Dit is het focuspunt van deze gids, die uiteenzet wat due diligence is, waarom het noodzakelijk is, wanneer het nodig is en hoe het geïmplementeerd kan worden om een bedrijf zo veel mogelijk te beschermen tegen het risico op corruptie.

Het biedt praktisch advies over hoe KMO's kosteneffectief due diligence kunnen uitvoeren bij derde partijen die zij inhuren om namens hen diensten uit te voeren. Het richt zich op corruptierisico's die gepaard gaan met het inhuren van externe leveranciers, aannemers en consultants in een internationale en nationale context en hoe die risico's kunnen worden beheerd.

Dit instrument zal KMO's ook helpen bij het creëren van een effectieve due diligence-procedure die past in een algeheel ethiek- en nalevingsprogramma. Voor KMO's die nog geen ethiek- en nalevingsprocedures hebben, kan het worden beschouwd als een goed startpunt. De gids kan worden gebruikt door elke KMO, van elke omvang (zelfs zeer kleine bedrijven) of branche, en kan worden aangepast zodat het due diligence-programma wordt afgestemd op de specifieke behoeften en de branche waarin het bedrijf actief is.

De adoptie van deze gids door KMO's zal geruststelling bieden aan potentiële klanten en kan worden gebruikt als bewijs van een algehele nalevingsverplichting; de commerciële voordelen daarvan mogen niet worden onderschat.

Deze gids is ook beschikbaar in:

  • Spaans versie: CCI AUDITORÍA LEGAL ANTI-CORRUPCIÓN SOBRE TERCEROS: GUÍA PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

  • Zweedse versie: Anti-korruption Due diligence på externa aktörer

bottom of page